Εκπαιδευτική ζώνη

Creative Documentary Center

Η εκπαιδευτική ζώνη  του φεστιβάλ κατέχει σημαντική θέση στον προγραμματισμό του. Σχεδιάστηκε για να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων μαθητών και φοιτητών και να τους δώσει τη δυνατότητα να εμπλουτίσουν σε θέματα που καλύπτονται από το σχολικό τους πρόγραμμα (Ιστορία, κοινωνική ένταξη, παρενόχληση, φυλετικές διακρίσεις, κοινωνικές κρίσεις και κοινωνικές κινητοποιήσεις, ισότητα των φύλων, προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος, ανθρώπινες ελευθερίες κ.λπ.)

Τις προβολές της εκπαιδευτικής ζώνης  ακολουθούν συζητήσεις  με τους σκηνοθέτες όταν είναι δυνατόν με φυσική παρουσία ή στο skype.

Eshop

Σας ευχαριστούμε που μας υποστηρίξατε.

Newsletter