Διεθνείς Χορηγίες για το Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Creative Documentary Center

Μετά την χορηγία της Iara Lee το 2021, η αναγνώριση του σημαντικού έργου του φεστιβάλ διεθνώς και οι στόχοι του για αποδοχή της διαφορετικότητας, αναδεικνύοντας τις κοινωνικές και ατομικές ανισότητες,  προκάλεσε την πολύ ουσιαστική χορηγία της Νορβηγίδας, NINA BACKER-RØED  η οποία και επισημαίνει:

Εδώ και μερικά χρόνια παρακολουθώ το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου και αποφάσισα να προσφέρω μία δωρεά  στη διοίκηση του φεστιβάλ.Είναι χαρά για μένα που μπορώ να υποστηρίξω αυτό το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, που βρίσκω να έχει σημαντικούς στόχους που κι εγώ επικροτώ. Για μένα το βραβείο του φεστιβάλ που ασχολείται με την Ισότητα είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος."

Oslo, 17.08.2023

Eshop

Σας ευχαριστούμε που μας υποστηρίξατε.